Huwebes, Abril 23, 2015

Climate Pilgrimage for the Planet, Inilunsad

Climate Pilgrimage for the Planet, Inilunsad

Bilang panimula ng napipintong paglalakad mula sa Roma, Italya hanggang sa Paris, Pransya, inilunsad ng mga taong pangunahing naging bahagi ng Climate Walk ang Climate Pilgrimage for the Planet noong Abril 22, 2015, kasabay ng komemorasyon ng Earth Day sa buong mundo. Nagtipon sila sa Edsa People Power Monument at mula roon ay naglakad sila patungong Kilometer Zero sa Luneta.

Una silang nagkasama sa Climate Walk, isang mahabang paglalakad mula sa Kilometer Zero (sa Luneta sa Maynila) noong Oktubre 2, 2014 (International Day for Nob-Violence) hanggang sa Ground Zero (Lungsod ng Tacloban) noong Nobyembre 8, 2014, ang unang anibersaryo ng bagyong Yolanda.

Ngayong 2015, muling magsasama-sama ang mga tagapagtaguyod na ito ng climate justice sa isang paglalakad muli, na tinagurian nilang Climate Pilgrimage for the Planet. Ito'y serye ng mga paglalakad sa Europa, na magmumula sa Roma hanggang sa Paris, na siyang pagdarausan ng 2015 Climate Change Summit. Kasabay nito'y may mga iba't ibang kaparehong lakbayan din sa Hilagang Amerika, Latin Amerika, Aprika, Asya, at iba pang lugar. Ang Climate Walk patungong Paris ang siyang sentrong bahagi ng Pilgrimage for the Planet, isang pagsasama-sama ng mga taong nangangarap ng mas maayos na daigdig para sa lahat.

Isa sa pinakaaabangang sandali ngayong taon ang papal encyclical on climate change and ecology na ilalabas ng Santo Papa Francisco sa takdang panahon. Sa tuwina'y ipinaaalala ng Santo Papa sa iba't ibang panig ng daigdig na "ang pagkawasak ng kalikasan ay isang modernong kasalanan (destruction of nature is a modern sin)" at ang "di mapigilang konsumerismo ay nagwawasak sa ating planeta (“unbridled consumerism is destroying our planet)." 

Bihira ang nabibigyan ng pagkakataong makasama sa ganitong dakilang layunin. Kaya dapat na paghandaan ang paglalakbay na ito, mula sa pasaporte, sa pinansya, at lalo na sa puso't diwa. Dapat na ang mga maglalakad ay may pagkakaisa, may pagtutulungan, upang maging matagumpay ang dakilang layuning ito na bihirang pagkakataon lamang na maganap. Nawa'y ang paglalakbay na ito'y tuluyang kumabit at magdugtong sa layuning pagkalikasan para sa lahat ng mamamayan at nilalang sa daigdig.

(Ulat ni Greg Bituin Jr.; litrato mula kay Ron Faurillo ng Greenpeace)

Miyerkules, Abril 22, 2015

Barry Commoner's THE FOUR LAWS OF ECOLOGY

The Four Laws of Ecology
Formulated by physicist and ecologist, Barry Commoner.

1) Everything is connected to everything else - humans and other species are connected/dependant on a number of other species.

2) Everything must go somewhere - no matter what you do, and no matter what you use, it has to go somewhere. For example, when you burn wood, it doesn't disappear, it turns into smoke which rises into the air, and ash, which falls back down to the earth.

3) Nature knows best - Like it says, nature knows best. As much as you think it might help a place by repainting it, you are submitting the fumes into the air and into your lungs. Why not put siding on it?4) There is no such thing as a free lunch - Everything you do, must have a reson behind it. For example, a class pizza party. In order to win the party, you have to fill out a survey, and submit it back to your teacher. This law basically means you have to do something in order to get something in return.

Linggo, Abril 19, 2015

Resolusyon ng KPML-NCRR hinggil sa pangangalaga ng kalikasan

RESOLUSYON ng KPML-NCRR na binasa noong Pre-Congress nito sa QC Hall, Abril 18, 2015. Ang Ikapitong Kongreso ng KPML-NCRR ay sa Mayo 23, 2015 sa Bernardo Court sa Lungsod ng Quezon.

RESOLUSYON HINGGIL SA 
PANGANGALAGA NG KALIKASAN

Yayamang laging sinisisi ng gobyerno ang mga maralita kapag nagkakaroon ng kalamidad tulad ng Ondoy at Pedring;

Yayamang dapat ipakita ng maralita sa buong rehiyon na hindi sila ang sanhi ng pagbaha at mga kalamidad;

Yayamang inuunawa ng mga maralita ang sari-saring isyu sa kalikasan at kapaligiran tulad ng problema sa climate change, banta ng pagtatayo ng nakasisirang incinerator, banta ng pagwasak sa mga mabubuting probisyon ng Clear Air Act, Clean Water Act, Solid Waste Management, at maging aktibo sa mga usaping pangkalikasan;

Yayamang ang mga maralita ay may kakayahang maging aktibo sa larangan ng pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran;

Yayamang nauunawaan nila ang kanilang malaking papel at ambag sa kaayusan at pangangalaga ng kalikasan, kapaligiran at lipunan;

Kung gayon, magiging mahigpit na katuwang ang KPML-NCRR sa usaping makakalikasan, tulad ng tamang paghihiwalay ng basura, aktibong pagsama sa iba’t ibang isyu at laban para sa ikabubuti ng kalikasan, at mahigpit na makipag-ugnayan ang KPML-NCRR sa iba’t ibang kakampi at kaalyadong samahang makakalikasan, tulad ng EcoWaste Coalition, Ban Toxics, GreenPeace, Alyansa Tigil Mina (ATM), Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ), anti-coal coalition, Sanlakas environment desk, Green Convergence, Green Collective, at Diwang Lunti.

Pinagtitibay ng mayorya ng mga delegado ng ika-7 Kongreso ng KPML-NCRR ang resolusyong ito ngayong ika-23 ng Mayo, 2015, sa Lungsod ng Quezon.