Martes, Disyembre 10, 2013

Lunes, Disyembre 9, 2013

Paghihiwalay ng basura at basurahan

Kuha ni Greg Bituin Jr., sa Caritas, Manila noong Disyembre 1, 2013, bago sila tumungo sa Tanauan, Leyte para sa relief operation. Bumalik sila ng Maynila noong Disyembre 6, 2013 ng madaling araw.